198 Kết quả tìm được:


Gói tầm soát sức khỏe cho nhân viên

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát sức khỏe cho nhân viên (3)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát sức khỏe cho nhân viên (2)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm khớp dạng thấp

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa các khớp (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa khớp háng (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa các khớp (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa khớp háng (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị vẹo cổ cấp (châm cứu, giác hơi)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị hội chứng vai gáy (châm cứu, giác hơi)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa cột sống cổ (châm cứu, giác hơi)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng (châm cứu, giác hơi)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau lưng (châm cứu, giác hơi)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoát vị đĩa đệm đốt sống (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị vẹo cổ cấp (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị hội chứng vai gáy (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa cột sống cổ (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau lưng (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoát vị đĩa đệm đốt sống (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị vẹo cổ cấp (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị hội chứng vai gáy (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa cột sống cổ (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau lưng (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm phế quản cấp, mạn (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm phế quản cấp, mạn (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau sau Zona

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau dây thần kinh V (châm cứu, cứu ngải)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị liệt dây thần kinh quay, trụ, giữa (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm đa dây (rễ) thần kinh (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau dây thần kinh tọa (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị liệt dây thần kinh quay, trụ, giữa (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm đa dây (rễ) thần kinh (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau dây thần kinh tọa (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau dây thần kinh V (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị liệt dây thần kinh VII (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau đầu (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị rối loạn tiền đình (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị rối loạn giấc ngủ (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị tâm căn suy nhược (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau đầu (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị rối loạn tiền đình (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị rối loạn giấc ngủ (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị tâm căn suy nhược (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị tăng huyết áp

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị mề đay

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm da dị ứng

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm loét dạ dày tá tràng (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm loét dạ dày tá tràng (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm đại tràng mạn (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm đại tràng mạn (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị hen phế quản mạn (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị hen phế quản mạn (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm mũi dị ứng (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm mũi dị ứng (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm xoang (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm xoang (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thống phong (gout)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa khớp gối (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị thoái hóa khớp gối (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau dây thần kinh liên sườn

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị đau dây thần kinh tọa (châm cứu, giác hơi)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị liệt dây thần kinh VII (châm cứu, cứu ngải)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm quanh khớp vai (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị viêm quanh khớp vai (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị di chứng tai biến mạch máu não (cấy chỉ)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị di chứng tai biến mạch máu não (châm cứu)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói điều trị rối loạn thần kinh tim (thần kinh thực vật)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói xét nghiệm tầm soát tổng quát cơ bản

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát bệnh huyết áp - tim mạch

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát ung thư tiền liệt tuyến

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát ung thư buồng trứng

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát ung thư cổ tử cung

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát ung thư đại trực tràng

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát ung thư dạ dày

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát ung thư gan

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát ung thư phổi

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát ung thư tuyến vú

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát ung thư vòm họng

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát ung thư tuyến giáp

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói khám sức khỏe xin việc làm (TT14)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói khám sức khỏe "Thẻ xanh"

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói khám sức khỏe "Sổ hồng"

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói khám sức khỏe và tầm soát một số bệnh ung thư

 • Quy trình tầm soát và kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Gói tầm soát ung thư dành cho mọi đối tượng, mang đến trải nghiệm khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh toàn diện nhất.
 • Quy trình xét nghiệm kỹ lưỡng và chính xác.
 • Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất thế giới.
 • Chuyên gia y tế và bác sĩ đầu ngành trực tiếp tư vấn và khám chữa bệnh.

Gói bấm huyệt điều trị nhức mỏi vùng vai gáy

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói bấm huyệt điều trị đau nhức vùng lưng

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói bấm huyệt điều trị đau vùng đầu

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát nhiễm ký sinh trùng cho trẻ em

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát bệnh do béo phì ở trẻ em

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát suy dinh dưỡng và thiếu vi chất

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát nhanh ung thư cổ tử cung

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát nhiễm ký sinh trùng cho người lớn

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát nhanh gan nhiễm mỡ

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát nhanh viêm gan siêu vi B và C

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát nhanh bệnh Gout và đường huyết

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

GÓI TẦM SOÁT NHIỄM KÝ SINH TRÙNG Ở NGƯỜI LỚN

 • Quy trình tầm soát và kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Gói tầm soát ung thư dành cho mọi đối tượng, mang đến trải nghiệm khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh toàn diện nhất.
 • Quy trình xét nghiệm kỹ lưỡng và chính xác.
 • Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất thế giới.
 • Chuyên gia y tế và bác sĩ đầu ngành trực tiếp tư vấn và khám chữa bệnh.

Gói tầm soát bệnh cơ xương khớp cho giới văn phòng

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói theo dõi bệnh viêm gan siêu vi C

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói theo dõi bệnh viêm gan siêu vi B

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát bệnh lý gan - mật

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói theo dõi bệnh tiểu đường

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát bệnh tiểu đường

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói khám tiền hôn nhân

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát sức khỏe cho nhân viên (1)

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát sức khỏe cho cấp quản lý

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát sức khỏe cho cấp lãnh đạo

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát sức khỏe độ tuổi trên 60

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát sức khỏe độ tuổi 50 - 60

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát sức khỏe độ tuổi 40 - 50

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát sức khỏe độ tuổi 30 - 40

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát sức khỏe độ tuổi 20 - 30

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát nhanh mỡ máu

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Gói tầm soát nhanh men gan

 • Quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, hiện đại theo tiêu chuẩn 4.0.
 • Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
 • Trang thiết bị xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trên thế giới.
 • Chuyên gia y tế, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn đầu ngành trên cả nước.

Khám Hôm Nay

 • Quy trình tầm soát và kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Gói tầm soát ung thư dành cho mọi đối tượng, mang đến trải nghiệm khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh toàn diện nhất.
 • Quy trình xét nghiệm kỹ lưỡng và chính xác.
 • Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất thế giới.
 • Chuyên gia y tế và bác sĩ đầu ngành trực tiếp tư vấn và khám chữa bệnh.

Viet A 2020

 • Quy trình tầm soát và kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Gói tầm soát ung thư dành cho mọi đối tượng, mang đến trải nghiệm khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh toàn diện nhất.
 • Quy trình xét nghiệm kỹ lưỡng và chính xác.
 • Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất thế giới.
 • Chuyên gia y tế và bác sĩ đầu ngành trực tiếp tư vấn và khám chữa bệnh.

Khám sức khỏe nhân viên Việt Á 7/2019 - Gói thường

 • Quy trình tầm soát và kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Gói tầm soát ung thư dành cho mọi đối tượng, mang đến trải nghiệm khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh toàn diện nhất.
 • Quy trình xét nghiệm kỹ lưỡng và chính xác.
 • Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất thế giới.
 • Chuyên gia y tế và bác sĩ đầu ngành trực tiếp tư vấn và khám chữa bệnh.

goi vd

 • Quy trình tầm soát và kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Gói tầm soát ung thư dành cho mọi đối tượng, mang đến trải nghiệm khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh toàn diện nhất.
 • Quy trình xét nghiệm kỹ lưỡng và chính xác.
 • Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất thế giới.
 • Chuyên gia y tế và bác sĩ đầu ngành trực tiếp tư vấn và khám chữa bệnh.

Khám sức khỏe 1

 • Quy trình tầm soát và kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Gói tầm soát ung thư dành cho mọi đối tượng, mang đến trải nghiệm khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh toàn diện nhất.
 • Quy trình xét nghiệm kỹ lưỡng và chính xác.
 • Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất thế giới.
 • Chuyên gia y tế và bác sĩ đầu ngành trực tiếp tư vấn và khám chữa bệnh.

Khám sức khỏe Việt Á 8/2019

 • Quy trình tầm soát và kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Gói tầm soát ung thư dành cho mọi đối tượng, mang đến trải nghiệm khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh toàn diện nhất.
 • Quy trình xét nghiệm kỹ lưỡng và chính xác.
 • Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất thế giới.
 • Chuyên gia y tế và bác sĩ đầu ngành trực tiếp tư vấn và khám chữa bệnh.

Khám sức khỏe Việt Á 7/2019

 • Quy trình tầm soát và kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Gói tầm soát ung thư dành cho mọi đối tượng, mang đến trải nghiệm khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh toàn diện nhất.
 • Quy trình xét nghiệm kỹ lưỡng và chính xác.
 • Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất thế giới.
 • Chuyên gia y tế và bác sĩ đầu ngành trực tiếp tư vấn và khám chữa bệnh.

Khám sức khỏe Việt Á 6/2019

 • Quy trình tầm soát và kiểm soát bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Gói tầm soát ung thư dành cho mọi đối tượng, mang đến trải nghiệm khám sàng lọc, chẩn đoán bệnh toàn diện nhất.
 • Quy trình xét nghiệm kỹ lưỡng và chính xác.
 • Hệ thống trang thiết bị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất thế giới.
 • Chuyên gia y tế và bác sĩ đầu ngành trực tiếp tư vấn và khám chữa bệnh.

TRIỂN KHAI KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TAM THĂNG VÀ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC ĐÔNG QUẾ SƠN

Vào chiều nay (ngày 16/06/2021), Hệ thống Phòng khám Việt Á và cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã ký kết việc triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) tại Phòng khám Đa khoa Tam Thăng và Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Quế Sơn. Đây là tin vui cho tất cả người dân có thẻ BHYT ở khu vực Quảng Nam và khu vực lân cận.

NGƯỜI Ở ĐỘ TUỔI 50 KHÔNG NÊN BỎ QUA 10 XÉT NGHIỆM NÀY

Khi bước sang độ tuổi 50, cơ thể bạn sẽ bắt đầu có sự khác biệt do tuổi tác mang lại, kéo theo đó là những nỗi lo về tình trạng sức khỏe bản thân. Việc khám sức khỏe định kỳ là hành động rất cần thiết, giúp bạn hiểu rõ về tình trạng sức khỏe, phát hiện bệnh sớm (nếu có) để điều trị kịp thời.

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/05

Hút thuốc lá được biết đến là một yếu tố nguy cơ đối với nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn, với triệu chứng nặng hơn.

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG TĂNG HUYẾT ÁP - 17/5/2021

Ngày 17/5 hằng năm được Hiệp hội Tăng huyết áp thế giới chọn làm Ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng, xã hội về gánh nặng bệnh tật và các biện pháp hiệu quả phòng, chống tăng huyết áp.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý SAU KHI HOÀN THÀNH VIỆC CÁCH LY TẬP TRUNG!!!

Ngày 22/02/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 585/TTKSBT-BTN về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Theo đó, những người cách ly tập trung phải lưu ý những vấn đề như sau:

TUẦN LỄ TIÊM CHỦNG THẾ GIỚI NĂM 2021: VẮC-XIN MANG CHÚNG TA ĐẾN GẦN NHAU HƠN

Tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2021 diễn ra từ 24/04 đến 30/04 với chủ đề “Vắc-xin mang chúng ta đến gần nhau hơn”

THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ CÓ GÂY HẠI NHƯ THUỐC LÁ THÔNG THƯỜNG?

Thời nay, tác hại của việc hút thuốc lá đã được phổ biến rộng rãi với mọi người. Tuy nhiên, chúng ta lại đang phải đối mặt với thách thức mới mang tên THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ !!!

02/04 - NGÀY THẾ GIỚI NHẬN THỨC VỀ TỰ KỶ

Đã có nhiều trường hợp trẻ bị tự kỷ nhưng người thân không nhận biết và chỉ đưa trẻ đến phòng khám khi thấy trẻ chậm nói. Sự can thiệp chậm trễ này dẫn đến việc điều trị cho trẻ bị chậm trễ và hiệu quả thường không cao. Do đó, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 02 tháng 4 hàng năm là ngày "Thế giới nhận thức về tự kỷ", nhằm kêu gọi cộng đồng dành nhiều sự quan tâm hơn đến với những người mắc chứng bệnh này.

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ QUA ĐIỆN THOẠI TẠI HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM VIỆT Á

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Hệ thống Phòng khám Việt Á phục vụ mọi người thực hiện khai báo y tế bằng MÃ QR-CODE hoặc khai báo trực tuyến khi đến và đi khỏi hệ thống.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ TRÁNH NGUY CƠ BỆNH "GHÉ THĂM" SAU KỲ NGHỈ TẾT

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài với những buổi tiệc tùng, vui chơi, cùng với việc lịch trình sinh hoạt bị thay đổi sẽ khiến một số căn bệnh có thể ghé thăm bạn.

LÀM SAO ĐỂ GIỮ GÌN SỨC KHỎE TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sau một năm bộn bề công việc, Tết chính là dịp để mọi người được nghỉ ngơi, sum vầy cùng gia đình. Đây cũng chính là thời điểm chúng ta thường có sự thay đổi trong sinh hoạt, chế độ ăn uống thất thường, những cuộc vui chơi thâu đêm sẽ có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe.

LÀM SAO ĐỂ PHÂN BIỆT U LÀNH TÍNH VÀ U ÁC TÍNH!?

Khi biết cơ thể có khối u, mọi người thường có tâm lý lo sợ, hoang mang. Trên thực tế không phải các khối u đều là u ác tính (ung thư). Việc phân biệt được giữa u lành tính và u ác tính sẽ giúp người bệnh ổn định tâm lý và có hướng điều trị đúng đắn.

TIẾN HÀNH CÁCH LY 21 NGÀY VỚI NHỮNG NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ VÙNG DỊCH HẢI DƯƠNG, QUẢNG NINH

Đối với các trường hợp liên quan đến những ca bệnh ở tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã ra hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe, phòng bệnh vào sáng 29/01.

BỆNH VIÊM GAN VIRUS LÀ GÌ? CÓ BAO NHIÊU LOẠI VIÊM GAN DO VIRUS?

Viêm gan là tình trạng tổn thương tại gan và dẫn đến viêm. Đây là bệnh thường gặp tại Việt Nam, viêm gan thường diễn biến thầm lặng và có nguy cơ biến chứng nghiêm trọng thành xơ gan, ung thư gan. Cùng Việt Á Medical tìm hiểu về căn bệnh này nhé.

LÀM SAO HẠN CHẾ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI MỊN ĐẾN SỨC KHỎE

Những ngày cuối năm, tình trạng bụi mờ, sương mù xuất hiện dày đặc vào buổi sáng sớm và có khi kéo dài đến tận trưa tại các khu vực TP.HCM, báo động tình trạng ô nhiễm không khí đang tăng cao. Hãy cùng Việt Á Medical tìm hiểu phương pháp hạn chế sự ảnh hưởng của bụi mịn đến sức khỏe.

CÁC LOẠI BỆNH MÀ DÂN VĂN PHÒNG CÓ NGUY CƠ ĐỐI MẶT

Đối với dân văn phòng, đặc thù của công việc là thường xuyên phải ngồi tại chỗ và làm trên máy tính liên tục nhiều giờ trong ngày. Dù trong môi trường văn phòng không phải chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng khi phải làm việc liên tục và ít có cơ hội vận động sẽ khiến tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm

VAI TRÒ CỦA GAN, MẬT ĐỐI VỚI CƠ THỂ

Cùng Việt Á Medical tìm hiểu cai trò của gan mật với cơ thể con người, cùng những nguy cơ gây tổn thương gan mật.

Bệnh tay chân miệng: Khi nào cần đưa trẻ đến bệnh viện ?

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi. Cùng Việt Á Medical tìm hiểu nguyên nhân và cách phòng chống dịch bệnh

CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ PHÒNG TRÁNH CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM DỊP CUỐI NĂM

Cuối năm là dịp thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan. Mọi người cần nâng cao việc chăm sóc sức khỏe để bảo vệ bản thân và mọi người.

Vì sao người cao tuổi nên đi tầm soát sức khỏe định kỳ

Tuổi tác ngày càng cao sẽ khiến chúng ta phải đối mặt với sự suy giảm về sức khỏe, đề kháng và khả năng phục hồi. Vì vậy, việc tầm soát sức khỏe định kỳ vào giai đoạn này là một việc làm tối cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho những người cao tuổi.

NGÀY ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THẾ GIỚI 14/11/2020 - CHĂM SÓC TẠO SỰ KHÁC BIỆT

Để hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới 14.11, Hệ thống Phòng khám Việt Á vinh dự là nhà tài trợ và đồng hành cùng RICHS Việt Nam tổ chức hội thảo với chuyên đề "Chăm sóc tạo sự khác biệt" nhằm chia sẻ các vấn đề về căn bệnh tiểu đường.

ĐI KHÁM SỨC KHỎE - VUI VẺ NHẬN QUÀ

Với mong muốn được đồng hành cùng Quý bà con trong công tác phòng chống dịch bệnh, Hệ Thống Phòng Khám VIỆT Á - Y DƯỢC 99 đang có chương trình tặng miễn phí Nước Rửa Tay Khô Healthy Life khi Quý bà con đến khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa Việt Á Y dược 99.

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2020

Hệ thống Phòng khám Việt Á trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh

ĐỘT QUỴ KHÔNG BỎ QUA NGƯỜI TRẺ TUỔI

Đột quỵ (hay còn gọi là tai biến mạch máu não) là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, thường xảy ra đột ngột và gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, căn bệnh này trở nên đáng lo ngại khi đang có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, gia tăng mạnh từ 40 – 45 tuổi hay thậm chí xuất hiện cả ở tuổi 20.

CHÚC MỪNG KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM LÊ ĐÌNH CẨN QUẬN BÌNH TÂN

Phòng khám Lê Đình Cẩn – chi nhánh mới thuộc Hệ thống Phòng khám Việt Á tại quận Bình Tân đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 09/06/2020.

ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THAM GIA TỔ CHỨC HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Vào Chủ nhật (07/06/2020) vừa qua, Hệ Thống Phòng Khám Việt Á – Y Dược 99 vinh dự được đồng hành cùng Hội Chữ Thập Đỏ Phường 4, Quận 11 tổ chức ngày hiến máu nhân đạo đầy ý nghĩa.

Danh sách 62 trạm, chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM

Nhiệm vụ của các trạm là kiểm tra, giám sát việc hạn chế ra vào TP.HCM, việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người ra và xử lý, đề xuất xử lý đối với hành vi vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Khóa đào tạo liên tục “Chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2”

Ngày 26.3, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Công ty Công nghệ Việt Á tổ chức khóa đào tạo liên tục “Chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật Real-Time RT-PCR phát hiện SARS-COV-2” cho các cán bộ và nhân viên đang công tác tại các Khoa/Đơn vị xét nghiệm thuộc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

NƯỚC RỬA TAY KHÔ HEALTHY LIFE VỚI TỶ LỆ DIỆT KHUẨN 99.99%

Việt Á Corp mang đến thương hiệu Healthy Life - với những sản phẩm giúp bạn phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Nước Rửa Tay Khô Healthy Life mang đến khả năng tiêu diệt đến 99.99% các loại vi khuẩn, virus, mầm bệnh gây hại, giúp hạn chế vấn đề lây nhiễm.

KHẨU TRANG VẢI ĐA NĂNG HEALTHY LIFE

Khẩu trang vải đa chức năng Healthy Life là 1 trong bộ sản phẩm bảo vệ sức khỏe được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á - là đơn vị đầu tiên của Việt Nam sản xuất thành công bộ kít xét nghiệm Covid-19 được Bộ Y tế và Chính phủ công nhận.

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT BỘ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM COVID-19: “NGHIÊN CỨU NÀY GIỐNG NHƯ MỘT CUỘC CHIẾN”

“Thủ tướng nói “Chống dịch như chống giặc”, nên đối với chúng tôi, nghiên cứu này giống như một cuộc chiến vậy. Chúng tôi cũng hiểu rằng, đây là trách nhiệm với cộng đồng và là cơ hội để cống hiến cho xã hội”, ông Phan Quốc Việt, đơn vị hợp tác nghiên cứu và sản xuất kít thử xét nghiệm Covid-19 “made in Vietnam” nói.

CHÀO MỪNG 2 THÀNH VIÊN CỦA HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM VIỆT Á TẠI QUẢNG NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Vào tháng 3/2020, Hệ thống Phòng khám Việt Á đã có 2 chi nhánh ở Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động để sẵn sàng phục vụ Quý bà con có nhu cầu khám chữa bệnh tại khu vực miền Trung

Việt Nam sẽ sản xuất 10.000 bộ thử nCoV một ngày

Sáng 5/3, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm (bộ kit) phát hiện nCoV do Học viện Quân y và Công ty cổ phần Việt Á đảm nhiệm sau gần một tháng triển khai.

Thử nghiệm thành công sinh phẩm xét nghiệm nCoV

Bộ test kit nhanh Covid-19 của Học viện Quân y đang được Bộ Y tế nghiệm thu, đánh giá lần cuối.

Chỉ trong 3 giờ, Mỹ phát triển thành công vaccine phòng virus corona

Công ty Dược phẩm Inovio (Mỹ) cho biết đang tiến hành các cuộc thử nghiệm tiền lâm sàng loại vaccine phòng virus corona chủng mới (Covid19) được họ phát triển trong vòng 3 giờ.

Lời khuyên từ WHO: Giải đáp các thắc mắc về việc ngăn ngừa virus corona (2019-nCoV)

Khi dịch bệnh ngày càng lan rộng và gây hoang mang cho mọi người, thì trên các trang mạng xã hội có rất nhiều thông tin khác nhau và dễ gây nhầm lẫn, khiến người đọc hiểu sai về cách phòng chống và ngăn ngừa chủng mới của virus corona (2019-nCoV). Vì vậy, WHO đã kịp thời giải đáp một số câu hỏi phổ biến về loại dịch bệnh mới này:

Lời khuyên từ WHO: Cách phòng chống dịch bệnh Corona (2019-nCoV) khi đi du lịch

Giữa tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), nhiều khách hàng đang có tâm lý sợ hãi khi đi du lịch và chọn lựa hủy lịch trình đã lên kế hoạch trước đó để hạn chế khả năng lây nhiễm. Việc lượng du khách giảm mạnh, cùng với nhiều khu vực tạm dừng các hoạt động du lịch để chủ động phòng chống dịch cúm do virus corona gây ra làm ảnh hưởng không nhỏ để ngành du lịch hiện nay.

VIỆT Á CORP ĐỒNG LOẠT THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Trong tâm điểm đại dịch cúm Corona bùng phát, tình trạng thiếu máu điều trị tại các bệnh viện, trung tâm truyền máu huyết học trong địa bàn TPHCM càng trở nên đáng lo ngại hơn. Trước thực tại đó, đội ngũ quản lý và nhân viên tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á (Việt Á Corp) tình nguyện tham gia CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG được diễn ra vào ngày 08/02/2020 tại trụ chính công ty.

Việt Nam sẽ sản xuất bộ sinh phẩm phát hiện nCoV trong hai tuần

Bộ sinh phẩm phát hiện nCoV được giao cho Học viện Quân y chủ trì phối hợp cùng Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, cam kết sau hai tuần hoàn thành và sản xuất hàng loạt.

Lời khuyên từ WHO về các biện pháp cơ bản phòng chống virus Corona mới (2019-nCoV)

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (2019-nCoV) đang bùng phát và ngày càng lan rộng, ngoài việc đeo khẩu trang thường xuyên để phòng chống dịch, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người dân hãy thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn hoặc dung dịch rửa tay có chứa cồn, đây cũng là một biện pháp hiệu quả để phòng ngừa lây nhiễm virus Corona mới (2019-nCoV).

Bác sĩ BV Chợ Rẫy giải đáp về Virus corona: Lây nhiễm theo cơ chế nào? Qua đường không khí hay đường ăn uống? Vì sao gia đình 3 người Trung Quốc cùng sang Việt Nam mà chỉ 2 cha con nhiễm, còn người mẹ thì không?

Theo TS. Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ tại buổi phỏng vấn trực tuyến về bệnh viêm phổi do nCoV do báo điện tử VnExpress tổ chức: "Có 2 con đường lây lan của loại nCoV (Corona) này: Con đường thứ nhất là tiếp xúc trực tiếp với giọt bắn. Con đường thứ hai là đụng chạm, sờ tay vào các chất trong vùng hầu họng của người bệnh, sau đó đưa lên mặt, vùng mũi miệng".

TẶNG NGAY 20.000 CÁI KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP KHI KHÁCH HÀNG ĐẾN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Hệ Thống Phòng Khám VIỆT Á - Y DƯỢC 99 tặng miễn phí khẩu trang y tế 3 lớp (50 cái/hộp) khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại phòng khám trong hệ thống.

DỊCH BỆNH CORONA MỚI (nCoV) ĐANG LAN RỘNG TRUNG QUỐC VÀ TOÀN CẦU

Vào ngày 31/01/2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức tuyên bố dịch virus Corona mới (nCoV) từ Trung Quốc là tình trạng y tế KHẨN CẤP TOÀN CẦU.

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Trước thềm chào đón năm Canh Tý (2020), Hệ thống phòng khám Việt Á - Y Dược 99 gởi lời cám ơn chân thành đến Quý đối tác và khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt năm vừa qua. Và để Quý đối tác và khách hàng thuận tiện sử dụng dịch vụ, chúng tôi trân trọng thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP MỘT SỐ CƠ SỞ Y TẾ THEO HÌNH THỨC PPP TẠI QUẢNG NAM

Vào ngày 09/01/2020, Công ty Cổ Phần Công nghệ Việt Á đã có buổi lễ ký kết hợp đồng Dự án Đầu tư nâng cấp một số cơ sở y tế theo phương thức đối tác công tư (PPP) với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, nhằm mở rộng hệ thống phòng khám Việt Á đến các tỉnh thành trên cả nước.

ĂN UỐNG THẾ NÀO VÀO NGÀY TẾT ĐỂ BẢO VỆ HỆ TIÊU HÓA

Tết chính là dịp để mọi người được nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình sau khi tổng kết một năm làm việc vất vả. Đây cũng chính là thời điểm chúng ta thường có sự thay đổi trong chế độ ăn uống khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức, làm phát sinh các vấn đề về sức khỏe.

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2020

Hệ Thống Phòng Khám Việt Á - Y Dược 99 thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2020

Chăm sóc sức khỏe toàn diện chỉ từ 12.000 đ/ngày

Hệ thống phòng khám Việt Á trân trọng gởi đến Quý khách chương trình Trả góp 0% lãi suất với các gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên.

Béo phì ở trẻ và những biến chứng nguy hiểm cần lưu ý

Thừa cân béo phì là căn bệnh phổ biến trên toàn cầu với mức độ tăng nhanh hằng năm ở cả người lớn lẫn trẻ em. Trẻ em bị béo phì sẽ có nguy cơ mắc các bệnh giống như người lớn nhưng nặng hơn vì thời gian bệnh kéo dài làm ảnh hưởng đến nội tiết và tinh thần.

8 cấp độ của bệnh án điện tử

Hoàn chỉnh hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), tiến đến xây dựng và triển khai bệnh án điện tử là hướng đi và hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại các bệnh viện, đây là xu thế khách quan đối với các bệnh viện trong nước và trên thế giới.

Điều trị nổi mề đay theo y học cổ truyền

Bệnh nổi mề đay, mẩn ngứa với triệu chứng khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống, thẩm mỹ và sức khỏe. Đặc biệt không được chữa trị phù hợp rất dễ gây biến chứng nguy hiểm. Bài viết sau sẽ cung cấp đầy đủ khái niệm bệnh, nguyên nhân và cách điều trị mề đay từ đông y hiệu quả.

Những điều cần biết về xét nghiệm ký sinh trùng ở trẻ nhỏ

Xét nghiệm ký sinh trùng là vấn đề đang được nhiều người quan tâm hiện nay khi có những trường hợp trẻ em mắc giun sán khi ăn phải thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn. Vậy xét nghiệm ký sinh trùng cho trẻ như thế nào và nên thực hiện ở đâu? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Ý nghĩa các chỉ số xét nghiệm mỡ máu bạn cần biết

Mỡ máu hay còn gọi là lipid máu, là thành phần quan trọng trong cơ thể con người. Nếu chỉ số lipid trong máu quá cao sẽ gây ra bệnh máu nhiễm mỡ, căn bệnh dễ dẫn đến các biến chứng khác về sức khỏe.

Tầm quan trọng của việc kiểm tra đường huyết và nguy cơ gout

Đường huyết tăng cao cho thấy bạn có thể mắc bệnh tiểu đường. Đây là căn bệnh đi kèm với gout đang ngày càng xuất hiện nhiều trong xã hội hiện đại. Đái tháo đường là một trong những nguyên nhân chính gây nên bệnh gout ở người lớn tuổi. Mặt khác, bệnh nhân có nguy cơ tiểu đường cao dễ mắc gout.

Hiểu đúng về nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị gan nhiễm mỡ

Gan là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể và đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng khác nhau giúp bảo vệ sức khỏe. Gan có nhiệm vụ xử lý tất cả thức ăn, đồng thời lọc các chất độc có trong máu. Vì vậy bảo vệ lá gan là một trong những việc làm cần được ưu tiên hàng đầu để duy trì cơ thể khỏe mạnh.

Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị viêm gan siêu vi B

Viêm gan B là một bệnh nhiễm trùng do virus tấn công gan, có thể gây ra viêm gan cấp tính và mãn tính cũng như dễ dẫn đến những biến chứng khác cho gan như xơ gan, ung thư gan. Phát hiện sớm viêm gan siêu vi B và có hướng điều trị thích hợp giúp người bệnh kiểm soát căn bệnh tốt hơn.

Men gan cao có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm

Men gan là xúc tác sinh học quan trọng trong chuyển hóa chất của cơ thể. Khi men gan tăng cao là dấu hiệu cho thấy gan của bạn đang bị tổn thương, dễ dẫn đến những bệnh lý nguy hiểm về gan như viêm gan cấp, viêm gan mạn tính, xơ gan, ung thư gan…

Điều trị tai biến mạch máu não bằng châm cứu và xoa bóp bấm huyệt

Tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ chính là sự tổn thương các chức năng thần kinh xảy ra đột ngột do nguyên nhân mạch máu não, đặc điểm lâm sàng chủ yếu của bệnh là: phát hiện đột ngột, hôn mê và yếu liệt.

Y học cổ truyền trong việc điều trị đau dây thần kinh tọa

Đau dây thần kinh tọa là tình trạng đau nhức ở các khu vực dọc theo lộ trình mà dây thần kinh đi qua. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhiều nhất là ở tuổi trung niên và người già, những người lao động nặng và làm việc sai tư thế.

Điều trị nhức mỏi vai gáy hiệu quả nhanh bằng y học cổ truyền

Đau nhức vai gáy là căn bệnh rất khó chịu và thường làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của người bệnh. Bệnh có thể gây tổn thương đốt sống cổ hoặc chèn ép dây thần kinh ở cả nam và nữ trong độ tuổi từ 30 – 50 tuổi. Vận dụng những phương pháp xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, giác hơi theo y học cổ truyền có thể giúp giảm đau vai gáy hiệu quả nhanh chóng.

Tặng 5,000 gói tầm soát sức khỏe miễn phí cho cộng đồng người Việt

Tiếp nối cho chương trình “Tầm soát sức khỏe vàng, quá rẻ quá dễ dàng” đã đón nhận được sự quan tâm hưởng ứng của nhiều người Việt, Hệ Thống Phòng Khám Việt Á – Y Dược 99 triển khai trao tặng thêm 5,000 gói quà tặng sức khỏe, miễn phí khám chữa bệnh cho mọi đối tượng.

Tri ân người đưa đò chào mừng 20/11 – Tặng 100 suất xoa bóp bấm huyệt trị đau vai gáy cho các Quý Thầy Cô

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019 và bày tỏ lòng tri ân đến các thầy cô giáo, Hệ Thống Phòng Khám Việt Á – Y Dược 99 xin trao tặng món quà sức khỏe ý nghĩa là 100 suất xoa bóp bấm huyệt trị đau nhức vai gáy cho Quý Thầy Cô.

Điều trị tăng huyết áp theo y học hiện đại và y học cổ truyền

Tăng huyết áp là bệnh lý tim mạch nguy hiểm được xem như “kẻ giết người thầm lặng” vì toàn bộ sự tiến triển của bệnh thường diễn ra trong âm thầm và không có triệu chứng rõ ràng.

Máy đo đường huyết I-sens NoCoding 1 Plus: Ưu đãi giảm ngay 10% khi mua 2 hộp 50 que kèm máy

Máy đo đường huyết I-sens NoCoding 1 Plus là dòng máy đo đường huyết hiện đại có xuất xứ từ Hàn Quốc. Dòng máy có ưu điểm đem lại kết quả chính xác cao, tiện lợi cho người sử dụng nhờ công nghệ mã hóa không code.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM, Công Ty Cổ Phần Healthcare Management Partners và Công Ty Cổ Phần Y Tế Việt Á

Vào ngày 01/11, Công Ty Cổ Phần Y Tế Việt Á (VAM) tổ chức và tham dự các Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác: Healthcare Management Partners - Nhật Bản (HCMP), Bệnh Viện Đại Học Y Dược Tp.HCM (UMC) và Vietnam Original Corporation - Nhật Bản (VOC). Tham dự buổi Lễ ký kết có đại diện Ban Lãnh đạo cấp cao của các đơn vị.

Roadshow chương trình "Tầm soát sức khỏe vàng, quá rẻ quá dễ dàng" chính thức ra quân trong ngày 29/10

Chuỗi hoạt động Roadshow của Hệ thống Phòng khám Việt Á - Y Dược 99 với thông điệp “Tầm soát sức khỏe vàng - Quá rẻ quá dễ dàng” đã chính thức khởi động trong sáng ngày 29/10. Được biết, đây là chuỗi sự kiện đầu tiên mang đến các gói khám tầm soát sức khỏe nhanh trị giá đến 2,68 triệu đồng dành tặng cho cộng đồng.

Tặng 10 gói khám sức khỏe miễn phí và điều trị nhức mỏi theo y học cổ truyền

Nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, Hệ Thống Phòng Khám Việt Á – Y Dược 99 triển khai trao quà tặng sức khỏe ưu đãi chi phí dịch vụ khám chữa bệnh cho mọi người, gồm 10 gói tầm soát sức khỏe miễn phí và điều trị các bệnh nhức mỏi theo y học cổ truyền có giá trị đến 2.680.000 đồng.

Những điều cần biết về khám sức khỏe tiền hôn nhân

Khám sức khỏe tiền hôn nhân là việc làm cần thiết dành cho nhiều cặp đôi chuẩn bị kết hôn nhằm đánh giá sức khỏe tổng quát cũng như phát hiện những bệnh lý tiềm ẩn, bệnh truyền nhiễm có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Tặng ngay 100 gói tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho phụ nữ Việt Nam

Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2019 sắp tới, Hệ Thống Phòng Khám Việt Á – Y Dược 99 mang đến cho quý chị em phụ nữ cơ hội nhận ngay 100 gói tầm soát ung thư cổ tử cung hoàn toàn miễn phí. Đây chính là món quà thay lời tri ân gửi đến các chị em trong ngày tôn vinh phái đẹp cùng tinh thần bảo vệ sức khỏe vì một cuộc sống hạnh phúc.

Sống lành mạnh hơn với chương trình “Sàng lọc tiểu đường cho người cao tuổi”

Vào lúc 7h30 sáng ngày 06/10/2019, Hệ Thống Phòng Khám Việt Á – Y Dược 99 đã phối hợp cùng Trạm Y Tế Phường 10, Quận 11, TP.HCM triển khai chương trình “Sàng lọc tiểu đường cho người cao tuổi” với mong muốn giúp các cụ, các cô chú tầm soát sớm bệnh đái tháo đường và có những biện pháp phòng ngừa, điều trị bệnh thích hợp.

Tầm quan trọng của việc kết hợp đông tây y trong khám chữa bệnh

Phương pháp chữa bệnh bằng đông tây y kết hợp sẽ giúp đẩy nhanh hiệu quả điều trị bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, việc vận dụng đông y kết hợp tây y cần tuân thủ theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn.

Những xét nghiệm quan trọng cần làm khi tầm soát ung thư

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm gây chết người lớn nhất trong xã hội hiện nay. Ung thư nếu được phát hiện sớm thì hoàn toàn có thể chữa khỏi bệnh, vì vậy việc tầm soát ung thư mỗi năm là điều quan trọng và cần thiết mà bất kì ai ở độ tuổi nào cũng nên thực hiện.

Chế độ ăn thích hợp dành cho người bị bệnh cao huyết áp

Cao huyết áp là một trong những bệnh lý dễ gây ra nhiều biến chứng sức khỏe, có thể gây nguy hiểm tính mạng. Những người thừa cân thường mắc bệnh cao huyết áp hơn người có cân nặng trung bình. Vì vậy để phòng ngừa và điều tiết căn bệnh này, xây dựng chế độ ăn uống hợp lý cho người bị huyết áp cao đóng vai trò quan trọng.

Các dấu hiệu nhận biết ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới

Ung thư tuyến tiền liệt là căn bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới. Nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo ung thư tiền liệt tuyến sẽ giúp các đấng quý ông chủ động phòng ngừa và điều trị căn bệnh tốt nhất trong thời gian sớm.
"Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, sự kiện, kiến thức y khoa
từ Hệ Thống Phòng Khám Việt Á”
Đăng ký
×
Vui lòng nhập Mã Khách Hàng/ Mã hồ sơ/ Số điện thoại.
Mã được in lên toa thuốc, phiếu chỉ định hoặc phiếu trả kết quả cận lâm sàng