01/12/2019 | 15:48:07

8 cấp độ của bệnh án điện tử

Hoàn chỉnh hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), tiến đến xây dựng và triển khai bệnh án điện tử là hướng đi và hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại các bệnh viện, đây là xu thế khách quan đối với các bệnh viện trong nước và trên thế giới.
01/10/2019 | 18:54:36

Tầm quan trọng của việc kết hợp đông tây y trong khám chữa bệnh

Phương pháp chữa bệnh bằng đông tây y kết hợp sẽ giúp đẩy nhanh hiệu quả điều trị bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, việc vận dụng đông y kết hợp tây y cần tuân thủ theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn.
"Đăng ký để nhận thông tin ưu đãi, sự kiện, kiến thức y khoa
từ Hệ Thống Phòng Khám Việt Á”
Đăng ký
×
Vui lòng nhập Mã Khách Hàng/ Mã hồ sơ/ Số điện thoại.
Mã được in lên toa thuốc, phiếu chỉ định hoặc phiếu trả kết quả cận lâm sàng